ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙ - ΦΟΥΦΟΥ
ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙ / ΦΟΥΦΟΥ ΚΑΠΝΟΥ / ΦΥΣΕΡΟ Μεταλλικό κυλινδρικό κουτί με μια φυσούνα που διοχετεύει καπνό. Ο καπνός δημιουργείται με το κάψιμο κοπριάς βοοειδών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Ακτσελή Δ., 2000, «Η μέλισσα και τα προϊόντα της στην αρχαιότητα», στοΗ μέλισσα και τα προϊόντα της, ΣΤ΄ Τριήμερο εργασίας Νικήτη, 12-15 Σεπτεμβρίου 1996, Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα, σελ. 32-40
• Δερματόπουλος Β., 1954, Η πρακτική μελισσοκομία, Αθήνα.
• Γιαννικαπάκη Ε. – Ιακωβίδου Α. – Μήκα Μ., 2000, «Η μέλισσα στα αρχαία ελληνικά νομίσματα», στοΗ μέλισσα και τα προϊόντα της,ΣΤ΄ Τριήμερο εργασίας Νικήτη, 12-15 Σεπτεμβρίου 1996, Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα, σελ. 23-31
• Γκουσιάρης Α., 2000, «Παραδοσιακή μελισσοκομία στην Καρδίτσα πριν το 1960. Πλίνθινοι τοίχοι αντί κυψελών», στοΗ μέλισσα και τα προϊόντα της, ΣΤ΄ Τριήμερο εργασίας Νικήτη, 12-15 Σεπτεμβρίου 1996, Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα, σελ. 311-32
• Ήμελλος Σ. Δ. –Πολυμέρου-Καμηλάκη Α., 1983, Παραδοσιακός υλικός βίος του ελληνικού λαού (ερωτηματολόγιο), αρ. 17, Αθήνα: Δημοσιεύματα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας
• Καμηλάκη-Πολυμέρου Α. – Καραμάνος Ε., 2008, Πολιτισμός – τέχνες – διαχείριση ελεύθερου χρόνου. Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός, Αθήνα: εκδόσεις Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ, σελ. 76-77
• Λιβέρη Α., 2000, «Εικονιστική απεικόνιση αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών μύθων σχετικά με τη μέλισσα και τα προϊόντα της κατά την αρχαιότητα», στοΗ μέλισσα και τα προϊόντα της, ΣΤ΄ Τριήμερο εργασίας Νικήτη, 12-15 Σεπτεμβρίου 1996, Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα, σελ. 41-65
• Μπαμπινιώτης Γ., 2002, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Με σχόλια για τη σωστή χρήση των λέξεων, Αθήνα: εκδόσεις Κέντρο Λεξικολογίας
• Ξανθέας Σ. Σ., 2007, Λαογραφικά Έξω Μάνης. Τσέρια, Αθήνα: έκδοση Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής «Ο Ευαγγελισμός», σελ. 103-106
• Παπαδόπουλος Σ. Α., 1997, Κούβελα. Ορεινό χωριό της επαρχίας Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας, τ. Β΄, Αθήνα, σελ. 88
• Ράμμου Α. – Μπίκος Θ., 2000, «Η Ελλάδα της μελισσοκομίας. Τρία χρόνια μελισσοκομικών καταγραφών», στοΗ μέλισσα και τα προϊόντα της, ΣΤ΄ Τριήμερο εργασίας Νικήτη, 12-15 Σεπτεμβρίου 1996, Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα, σελ. 413-435
• ΥΠ.ΠΟ, 2004, Μανιάτικοι οικισμοί, Αθήνα: εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, ΥΠ.ΠΟ - Δίκτυο μουσείων Μάνης 1, σελ. 106-108
• ΥΠ.ΠΟ, 2005, Μάνη Ένα εικονικό ταξίδι, Δίκτυο μουσείων Μάνης, ΥΠ.ΠΟ, DVDROM
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γενικά
Συνταγή
Browse
(Προαιρετικό)