ΚΥΨΕΛΗ
ΚΥΨΕΛΕΣ
Οι ξύλινες κυψέλες τύπου Στάνταρτ – Λάγκστροθ (ονόματα των δημιουργών) είναι ξύλινα κιβώτια, τα οποία ονομάζονται και κουβέλια και αποτελούνται από τον κεντρικό θάλαμο, τη βάση, την οροφή και τα εσωτερικά πλαίσια πάνω στα οποία σχηματίζονται οι κερήθρες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Ακτσελή Δ., 2000, «Η μέλισσα και τα προϊόντα της στην αρχαιότητα», στοΗ μέλισσα και τα προϊόντα της, ΣΤ΄ Τριήμερο εργασίας Νικήτη, 12-15 Σεπτεμβρίου 1996, Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα, σελ. 32-40
• Δερματόπουλος Β., 1954, Η πρακτική μελισσοκομία, Αθήνα.
• Γιαννικαπάκη Ε. – Ιακωβίδου Α. – Μήκα Μ., 2000, «Η μέλισσα στα αρχαία ελληνικά νομίσματα», στοΗ μέλισσα και τα προϊόντα της,ΣΤ΄ Τριήμερο εργασίας Νικήτη, 12-15 Σεπτεμβρίου 1996, Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα, σελ. 23-31
• Γκουσιάρης Α., 2000, «Παραδοσιακή μελισσοκομία στην Καρδίτσα πριν το 1960. Πλίνθινοι τοίχοι αντί κυψελών», στοΗ μέλισσα και τα προϊόντα της, ΣΤ΄ Τριήμερο εργασίας Νικήτη, 12-15 Σεπτεμβρίου 1996, Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα, σελ. 311-32
• Ήμελλος Σ. Δ. –Πολυμέρου-Καμηλάκη Α., 1983, Παραδοσιακός υλικός βίος του ελληνικού λαού (ερωτηματολόγιο), αρ. 17, Αθήνα: Δημοσιεύματα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας
• Καμηλάκη-Πολυμέρου Α. – Καραμάνος Ε., 2008, Πολιτισμός – τέχνες – διαχείριση ελεύθερου χρόνου. Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός, Αθήνα: εκδόσεις Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ, σελ. 76-77
• Λιβέρη Α., 2000, «Εικονιστική απεικόνιση αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών μύθων σχετικά με τη μέλισσα και τα προϊόντα της κατά την αρχαιότητα», στοΗ μέλισσα και τα προϊόντα της, ΣΤ΄ Τριήμερο εργασίας Νικήτη, 12-15 Σεπτεμβρίου 1996, Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα, σελ. 41-65
• Μπαμπινιώτης Γ., 2002, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Με σχόλια για τη σωστή χρήση των λέξεων, Αθήνα: εκδόσεις Κέντρο Λεξικολογίας
• Ξανθέας Σ. Σ., 2007, Λαογραφικά Έξω Μάνης. Τσέρια, Αθήνα: έκδοση Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής «Ο Ευαγγελισμός», σελ. 103-106
• Παπαδόπουλος Σ. Α., 1997, Κούβελα. Ορεινό χωριό της επαρχίας Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας, τ. Β΄, Αθήνα, σελ. 88
• Ράμμου Α. – Μπίκος Θ., 2000, «Η Ελλάδα της μελισσοκομίας. Τρία χρόνια μελισσοκομικών καταγραφών», στοΗ μέλισσα και τα προϊόντα της, ΣΤ΄ Τριήμερο εργασίας Νικήτη, 12-15 Σεπτεμβρίου 1996, Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα, σελ. 413-435
• ΥΠ.ΠΟ, 2004, Μανιάτικοι οικισμοί, Αθήνα: εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, ΥΠ.ΠΟ - Δίκτυο μουσείων Μάνης 1, σελ. 106-108
• ΥΠ.ΠΟ, 2005, Μάνη Ένα εικονικό ταξίδι, Δίκτυο μουσείων Μάνης, ΥΠ.ΠΟ, DVDROM
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γενικά
Συνταγή
Browse
(Προαιρετικό)