ΜΑΧΑΙΡΙ
ΜΑΧΑΙΡΙ
Πρόκειται για ένα αντικείμενο που αποτελείται από μια μεταλλική λεπίδα κοφτερή στη μια ακμή της και λαβή στην άλλη άκρη του. Χρησιμοποιείται στο σφάξιμο των ζώων στη κτηνοτροφία και ως μαγειρικό εργαλείο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Αϊβαλιωτάκης Ν. Ε.,1942, Ο κάμπος της Μεσσηνίας και αι ορειναί λεκάναι, Αθήναι, σελ. 220-245.
• Γκρόγκου Μ., 2012, Συλλογή λαογραφικού υλικού για τον κοινωνικό βίο από το Δεσύλλα Μεσσηνίας, Καλαμάτα (ΑΛΥΠΠ3).
• Δημάκου Μ., 2010, Συλλογή λαογραφικού υλικού για τον κοινωνικό βίο από τη Μάνη, Καλαμάτα (ΑΛΥΠΠ4).
• Δουλαβέρας Α. Ν., «Όψεις του λαϊκού βίου στη Μεσσηνία κατά τον 19ο και 20ο αιώνα», στο Μεσσηνία: Συμβολές στην Ιστορία και στον Πολιτισμό της, επιστημ. επιμέλεια: Α. Ν. Δουλαβέρας – Ι. Κ. Σπηλιοπούλου, Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 542-571.
• Ήμελλος Σ. Δ. – Πολυμέρου-Καμηλάκη Α., 1983,Παραδοσιακός υλικός βίος του ελληνικού λαού (ερωτηματολόγιο), αρ. 17, Αθήνα: Δημοσιεύματα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, 16-17, σελ. 74-104.
• Κακούρος Ι., 2006, Συλλογή λαογραφικού υλικού για τον υλικό, κοινωνικό και πνευματικό βίο από την περιοχή της Αβίας Μεσσηνίας, Καλαμάτα (ΑΛΥΠΠ6).
• Καλογιάννη Σ., 2009, Συλλογή λαογραφικού υλικού για τον κοινωνικό βίο και την κοινωνική οργάνωση από το χωριό Νομιτσί Μάνης, Καλαμάτα (ΑΛΥΠΠ7).
• Καμηλάκη-Πολυμέρου Α. – Καραμανές Ε., 2008, Πολιτισμός –τέχνες – διαχείριση ελεύθερου χρόνου. Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός, Αθήνα: εκδόσεις Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ, σελ. 59-62.
• Κουτσούρας Κ. Σ., 2003, «Η χοιροεκτροφή», στο περιοδικό Το χωριό μας. Κωνσταντίνοι Μεσσηνίας, αρ. φυλ. 31, Ιούν. 2003, σελ. 5-6.
• Ξανθέας Σ. Σ., 2007, Λαογραφικά Έξω Μάνης. Τσέρια, Αθήνα: έκδοση Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής «Ο Ευαγγελισμός», σελ. 93-102.
• Παπάδης Ν., 2007,«Λαογραφικά του χωριού Στασιό Τριφυλίας» στο Μεσσηνιακό Ημερολόγιο, τ. Α΄, σελ. 226-227.
• Παπαδόπουλος Σ. Α., 1997, Κούβελα. Ορεινό χωριό της επαρχίας Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας, τ. Β΄, Αθήνα, σελ. 88-119.
• Ψαρράκη-Μπελεσιώτη Ν., 1978, Παραδοσιακές καλλιέργειες, Αιμιλία Γερουλάνου (επιμ.), Αθήνα: εκδόσεις Μουσείο Μπενάκη.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γενικά
Συνταγή
Browse
(Προαιρετικό)