ΛΑΝΑΡΙ
ΛΑΝΑΡΙ
Χειροκίνητο εργαλείο που χρησιμοποιείται για το ξάσιμο του μαλλιού. Αποτελείται από ένα ξύλινο στέλεχος και μεταλλικά καρφιά/ δόντια. Ανάλογα με τον τύπο τους, τα λανάρια έφεραν μικρού ή μεγάλου μεγέθους μεταλλικά δόντια.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Γιαννοπούλου Μ., 2014, Εργαλεία της Παράδοσης. Συλλογή Παύλου Κοντέλλη, εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, σελ. 148
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γενικά
Συνταγή
Browse
(Προαιρετικό)