Φορείς /Ιδρύματα /Υποστηρικτές

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη στη δημιουργία του Εικονικού Μουσείου Μεσσηνιακής Διατροφής τους παρακάτω και με αλφαβητική σειρά


2η Εφορεία Νεώτερων Μνημείων
26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Εμπορικό Επιμελητήριο Μεσσηνίας
Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Λαογραφικό Μουσείο Γιάλοβας
Λαογραφικό Μουσείο Γλυφάδας
ΛΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ - Παραδοσιακά Προϊόντα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυφάδας
ΣΥΚΙΚΗ