ΦΟΥΡΚΑΔΑ - ΦΟΥΡΚΑ
ΦΟΥΡΚΑΔΑ / ΦΟΥΡΚΑ
Διχαλωτό ξύλο ελιάς, μουριάς ή πουρναριού για τη στήριξη του κλήματος και των τρυφερών βλαστών του από τον αέρα. Χρησιμοποιείται στη σταφιδοκαλλιέργεια για τη διαδικασία της υποστύλωσης που πραγματοποιείται τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Βρυώνης Π., 2005, Ήθη και έθιμα της Καλαμάτας σχετικά με γέννηση, γάμο, θάνατο, Καλαμάτα (ΑΛΥΠΠ1).
• Κακούρος Ι., 2006, Συλλογή λαογραφικού υλικού για τον υλικό, κοινωνικό και πνευματικό βίο από την περιοχή της Αβίας Μεσσηνίας, Καλαμάτα (ΑΛΥΠΠ6).
• Κατσαρά Β.-Ν., 2009, Συλλογή λαογραφικού υλικού για τον υλικό βίο των κατοίκων του χωριού Κεφαλινού Μεσσηνίας, Καλαμάτα (ΑΛΥΠΠ8).
• Λυμπεροπούλου Δ., 2011, Συλλογή λαογραφικού υλικού από τον Άγιο Σώστη Νομού Μεσσηνίας, Καλαμάτα (ΑΛΥΠΠ10).
• Σμυρλή Χ., 2012, Συλλογή λαογραφικού υλικού για τον υλικό βίο από τη Μεθώνη, Καλαμάτα (ΑΛΥΠΠ15).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γενικά
Συνταγή
Browse
(Προαιρετικό)