ΚΟΠΑΝΟΣ
ΚΟΠΑΝΟΣ
Επίμηκες εργαλείο από ξύλο πλάτανου ή πουρναριού. Το χρησιμοποιούσαν για τη συμπίεση όσπριων όπως οι φακές, τα λούπινα και τα φασόλια.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Αϊβαλιωτάκης Ν. Ε., 1942, Ο κάμπος της Μεσσηνίας και αι ορειναίλεκάναι, Αθήναι.
• Καραμπάς Γ., 2003, «Πώς ζούσαν οι πατέρες μας και το ‘αλώνισμα’ της αγροτιάς τους», στο Λαογραφία, τ. ΛΘ΄ (1998-2003), Αθήνα, σελ. 199-200.
• Κισκηρέας Ι., 1999, «Σπορά», στη εφημερίδα Μανιάτικη Αλληλεγγύη, 6, Σεπ. 1999.
• Κουτσούρας Κ. Σ., 1997, «Παραδοσιακές καλλιέργειες», στο περιοδικό Το χωριό μας. Κωνσταντίνοι Μεσσηνίας, αρ. φυλ. 20, Δεκ. 1997, σελ. 7-15.
• Κουτσούρας Κ. Σ., «Παραδοσιακές καλλιέργειες», στο περιοδικό Το χωριό μας. Κωνσταντίνοι Μεσσηνίας, αρ. φυλ. 21, Δεκ. 1998, σελ. 13-21.
• Ψαρράκη-Μπελεσιώτη Ν., 1978, Παραδοσιακές καλλιέργειες, Αιμιλία Γερουλάνου (επιμ.), Αθήνα: εκδόσεις Μουσείο Μπενάκη.
• Κισκηρέας Ι., 2000, «Λούπινα», στη εφημερίδα Μανιάτικη Αλληλεγγύη, 17, Αυγ. 2000.
• Κουτσούρας Κ. Σ., 2002, «Λαογραφικά των Κωνσταντίνων. Τα ‘Μούλια’ ή ‘Σείραση’», στο Ανδανιακά Χρονικά, τ. 12, Οκτ.-Δεκ 2002.
• Κουτσούρας Κ. Σ., 2007, «Η καλλιέργεια αραβόσιτου. ‘Αραπόσιτου/ καλαμποκιού/ κούκλας’ στο χωριό μας», στο περιοδικό Το χωριό μας. Κωνσταντίνοι Μεσσηνίας, τεύχ. 44, Οκτ.-Δεκ. 2007, σελ. 4-6 & 22.
• Κουτσούρας Κ. Σ., 2008, «Η καλλιέργεια αραβόσιτου. ‘Αραπόσιτου/ καλαμποκιού/ κούκλας’ στο χωριό μας», στο περιοδικό Το χωριό μας. Κωνσταντίνοι Μεσσηνίας, τεύχ. 45, Ιαν.-Μάρτ. 2008, σελ. 4-11.
• Κουτσούρας Κ. Σ.,2008, «Η καλλιέργεια αραβόσιτου. ‘Αραπόσιτου/ καλαμποκιού/ κούκλας’ στο χωριό μας», στο περιοδικό Το χωριό μας. Κωνσταντίνοι Μεσσηνίας, τεύχ. 46, Απρ.-Ιούν. 2008, σελ. 4-8.
• Κουτσούρας Κ. Σ., 2008, «Η καλλιέργεια του σουσαμιού στο χωριό μας», στο περιοδικό Το χωριό μας. Κωνσταντίνοι Μεσσηνίας, τεύχ. 47, Ιούλ-Σεπ. 2008, σελ. 4-7.
• Μαστραγγελόπουλος Β. Κ., 2012, «Το ‘ανεβατό’ ψωμί (Ο παραδοσιακός τρόπος παρασκευής του στην περιοχή της Είρας)», στο Μεσσηνιακό Ημερολόγιο, (εκδότης Χρήστος Κ. Ρέππας), τ. ΣΤ΄, σελ. 200-206.
• Νομικός Σ., 1997, Η υδροκίνηση στην προβιομηχανική Ελλάδα, Αθήνα: εκδόσεις Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα.
• Πολυμέρου-Καμηλάκη Α., 2003, Μουσείο Άρτου Αμφίκλεια, Αθήνα: εκδόσεις Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με τη συνεργασία του Λαογραφικού-Χορευτικού Συλλόγου Αμφίκλειας ‘Η Δαδιώτικη Εστία’ .
• Ξανθέας Σ. Σ., 2007, Λαογραφικά Έξω Μάνης. Τσέρια, Αθήνα: έκδοση Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής «Ο Ευαγγελισμός».
• Ήμελλος Σ. Δ., 1993, Ζητήματα παραδοσιακού υλικού πολιτισμού (ενδεικτικές επισημάνσεις), Αθήνα: Σύλλογος προς διάδοσιν των ωφελίμων βιβλίων.
• Ήμελλος Σ. Δ. – Πολυμέρου-Καμηλάκη Α., 1983, Παραδοσιακός υλικός βίος του ελληνικού λαού (ερωτηματολόγιο), αρ. 17, Αθήνα: Δημοσιεύματα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας.
• ΥΠ.ΠΟ, 2004, Μανιάτικοι οικισμοί, Αθήνα: Δίκτυο μουσείων Μάνης 1.
• ΥΠ.ΠΟ, 2005, Μάνη Ένα εικονικό ταξίδι, Δίκτυο μουσείων Μάνης, Αθήνα, DVDROM.
• Καμηλάκη-Πολυμέρου Α. – Καραμανές Ε., 2008, Πολιτισμός –τέχνες – διαχείριση ελεύθερου χρόνου. Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός, Αθήνα: εκδόσεις Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ.
• Ματσούκα Π., 2007, Μεσσηνία, τόπος, χρόνος, άνθρωποι, τόμ. Β΄, Αθήνα: Εκδόσεις Μίλητος.
• Μηλίτση-Νίκα Α. - Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη Χ., 2002, Κυλινδρόμυλοι Μεσσηνίας «Ευαγγελίστρια» Α.Ε., αρ. 3, Καλαμάτα: Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Μεσσηνίας, σελ. 19-29.
• Μηλίτση-Νίκα Α. - Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη Χ.,2006, «Η Ντουάνα» 1830-1930 της Καλαμάτας, αρ. 6, Καλαμάτα: Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Μεσσηνίας, σελ. 4.
• Σακελλαρόπουλος Θ., 2007,«Οικονομία και κοινωνία στη Μεσσηνία κατά τον 19ο και 20ό αιώνα», στο: Τράιου Ε. (επιμ.), Μεσσηνία, τόπος, χρόνος, άνθρωποι, Εκδόσεις Μίλητος, Αθήνα, τόμ. Α΄, σελ. 303.
• Μηλίτση-Νίκα Α., 2004, Η Μέση Εκπαίδευση στη Μεσσηνία (1833-1910). Όψεις της μεσσηνιακής κοινωνίας μέσα από την εκπαίδευση, αρ. 5, Καλαμάτα: Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Μεσσηνίας, 44-45, σελ. 62-64.
• Νικολάου Γ., 2007, «Η Μεσσηνία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και του αγώνα της ανεξαρτησίας», στο: Τράιου Ε. (επιμ.), Μεσσηνία, τόπος, χρόνος, άνθρωποι, Εκδόσεις Μίλητος, Αθήνα, τόμ. Α΄, σελ. 191-219.
• Λάσκαρης Ν. Γ., 2005, «Η αναγκαιότητα της καταγραφής και διάσωσης της βιομηχανικής κληρονομίας της Μεσσηνίας», Ιθώμη, τ. 52 (6, 2005), σελ. 47-52.
• Λουκόπουλος Δ., 1925, Αιτωλικαί οικήσεις, σκεύη και τροφαί, αρ. 5, Αθήνα: Δημοσιεύματα Λαογραφικού Αρχείου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γενικά
Συνταγή
Browse
(Προαιρετικό)