ΚΟΡΙΤΑ
ΚΟΡΙΤΑ Ένα πέτρινο ή τσιμεντένιο δοχείο ορθογώνιου σχήματος στο οποίο τοποθετείται η τροφή των γουρουνιών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Αϊβαλιωτάκης Ν. Ε.,1942, Ο κάμπος της Μεσσηνίας και αι ορειναί λεκάναι, Αθήναι, σελ. 220-245.
• Γκρόγκου Μ., 2012, Συλλογή λαογραφικού υλικού για τον κοινωνικό βίο από το Δεσύλλα Μεσσηνίας, Καλαμάτα (ΑΛΥΠΠ3).
• Δημάκου Μ., 2010, Συλλογή λαογραφικού υλικού για τον κοινωνικό βίο από τη Μάνη, Καλαμάτα (ΑΛΥΠΠ4).
• Δουλαβέρας Α. Ν., «Όψεις του λαϊκού βίου στη Μεσσηνία κατά τον 19ο και 20ο αιώνα», στο Μεσσηνία: Συμβολές στην Ιστορία και στον Πολιτισμό της, επιστημ. επιμέλεια: Α. Ν. Δουλαβέρας – Ι. Κ. Σπηλιοπούλου, Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 542-571.
• Ήμελλος Σ. Δ. – Πολυμέρου-Καμηλάκη Α., 1983,Παραδοσιακός υλικός βίος του ελληνικού λαού (ερωτηματολόγιο), αρ. 17, Αθήνα: Δημοσιεύματα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, 16-17, σελ. 74-104.
• Κακούρος Ι., 2006, Συλλογή λαογραφικού υλικού για τον υλικό, κοινωνικό και πνευματικό βίο από την περιοχή της Αβίας Μεσσηνίας, Καλαμάτα (ΑΛΥΠΠ6).
• Καλογιάννη Σ., 2009, Συλλογή λαογραφικού υλικού για τον κοινωνικό βίο και την κοινωνική οργάνωση από το χωριό Νομιτσί Μάνης, Καλαμάτα (ΑΛΥΠΠ7).
• Καμηλάκη-Πολυμέρου Α. – Καραμανές Ε., 2008, Πολιτισμός –τέχνες – διαχείριση ελεύθερου χρόνου. Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός, Αθήνα: εκδόσεις Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ, σελ. 59-62.
• Κουτσούρας Κ. Σ., 2003, «Η χοιροεκτροφή», στο περιοδικό Το χωριό μας. Κωνσταντίνοι Μεσσηνίας, αρ. φυλ. 31, Ιούν. 2003, σελ. 5-6.
• Ξανθέας Σ. Σ., 2007, Λαογραφικά Έξω Μάνης. Τσέρια, Αθήνα: έκδοση Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής «Ο Ευαγγελισμός», σελ. 93-102.
• Παπάδης Ν., 2007,«Λαογραφικά του χωριού Στασιό Τριφυλίας» στο Μεσσηνιακό Ημερολόγιο, τ. Α΄, σελ. 226-227.
• Παπαδόπουλος Σ. Α., 1997, Κούβελα. Ορεινό χωριό της επαρχίας Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας, τ. Β΄, Αθήνα, σελ. 88-119.
• Ψαρράκη-Μπελεσιώτη Ν., 1978, Παραδοσιακές καλλιέργειες, Αιμιλία Γερουλάνου (επιμ.), Αθήνα: εκδόσεις Μουσείο Μπενάκη.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γενικά
Συνταγή
Browse
(Προαιρετικό)