ΒΕΛΟΝΑ ΜΠΟΥΡΛΙΑΣΜΑΤΟΣ
ΒΕΛΟΝΑ ΜΠΟΥΡΛΙΑΣΜΑΤΟΣ
Πρόκειται για μια μεταλλική λεπτή ράβδο που το ένα άκρο της είναι αιχμηρό, ενώ το άλλο είναι πλατύτερο και συχνά φέρει οπή, ώστε να περνά κλωστή. Η βελόνα μπουρλιάσματος έχει μήκος 4-5εκ. και χρησιμεύει στη δημιουργία τσαπελών από αποξηραμένα σύκα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Αϊβαλιωτάκης Ν. Ε., 1942, Ο κάμπος της Μεσσηνίας και αι ορειναίλεκάναι, Αθήναι, σελ. 161 - 173
  • Βορβίλας Ι. Μ., 2008, ‘Το χρονικό της συκοπαραγωγής στη Μεσσηνία’, εφημερίδα Μεσσηνιακός Λόγος, 17 Ιουλίου 2008, σελ. 10-11
  • Ζαχαρόπουλος Ι. Μ., 1940, ‘Η συκιά και η φραγκοσυκιά. Ήτοι: πολλαπλασιασμός, ποικιλίες, καλλιέργεια και καταπολέμησις των ασθενειών αυτών’, Αθήναι: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, σελ. 3 - 68
  • Κρίμπα Β., 1916, Η φθορά της συκής εν Μεσσηνία, εν Αθήναις.
  • Κανάσης Ν., 1930, Η μεσσηνιακή συκή, Αθήναι: εκδόσεις Τσερώνη, σελ. 6-15
  • Μπελίτσος Θ., 1996, ‘Τα Μαντινέϊκασυκόσπιτα’, Ιθώμη, τ. 39-40 (1996), σελ. 131-140
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γενικά
Συνταγή
Browse
(Προαιρετικό)