ΑΓΚΙΣΤΡΙ
ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Το αγκίστρι αποτελείται από ένα ξύλο μήκους 0,15-0,20μ. και πάχους 0,01μ. Στη μια άκρη χαράζεται μια εγκοπή, στην οποία δένεται ένα μπερσίμι, δηλαδή στριμμένη μεταξωτή κλωστή μήκους 0,20μ., και η άλλη πλευρά καταλήγει σε μυτερή απόληξη με σκοπό να καρφώνεται εύκολα στο έδαφος. Στην άκρη της κλωστής δένεται ένα αγκίστρι πάνω στο οποίο ήταν καρφωμένο ένα σκουλήκι της γης, που λέγεται γλιστρίτσα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Εξαρχουλέα –Γεωργιλέα Κ., 2002, Γεύσεις Μάνης από την τοπική κουζίνα. Με λαογραφικά στοιχεία, Αρεόπολη: εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη, 101-103.
• Ήμελλος Σ. Δ. –Πολυμέρου-Καμηλάκη Α., 1983, Παραδοσιακός υλικός βίος του ελληνικού λαού (ερωτηματολόγιο), αρ. 17, Αθήνα: Δημοσιεύματα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, σελ. 166-170.
• Κουτσιλιέρης Α., 1958, «Κυνηγετικά της Μάνης», στο Λαογραφία. Δελτίον της ελληνικής λαογραφικής εταιρείας, τ. ΙΖ΄, τεύχος. Β΄, εν Αθήναις, σελ. 141-150.
• Ξανθέας Σ. Σ., 2007, Λαογραφικά Έξω Μάνης. Τσέρια, Αθήνα: έκδοση Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής «Ο Ευαγγελισμός».
• Κυνηγητική ομοσπονδία Πελοποννήσου http://www.gkop.gr/index.php?option=com_content HYPERLINK "http://www.gkop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=41"& HYPERLINK "http://www.gkop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=41"view=article HYPERLINK "http://www.gkop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=41"& HYPERLINK "http://www.gkop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=41"id=279 HYPERLINK "http://www.gkop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=41"& HYPERLINK "http://www.gkop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=41"Itemid=41 (τελευταία προσπέλαση 3/2/2014).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γενικά
Συνταγή
Browse
(Προαιρετικό)