ΔΟΚΑΝΟ
ΔΟΚΑΝΟ
Παγίδα συνήθως μεταλλική για τη σύλληψη θηραμάτων (ζώων, πουλιών). Ανάλογα με το μέγεθος του ζώου που θέλουμε να πιάσουμε υπάρχει και η αντίστοιχη παγίδα. Υπάρχει το δοκανάκι για μικρά θηράματα (πουλιά, λαγοί) με δόλωμα ένα σκουλήκι και η λυκοπαγίδα για μεγαλύτερα θηράματα (λύκοι, αλεπούδες, τσακάλια, αγριοκάτσικα) με δόλωμα ένα κομμάτι κρέας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εξαρχουλέα –Γεωργιλέα Κ., 2002, Γεύσεις Μάνης από την τοπική κουζίνα. Με λαογραφικά στοιχεία, Αρεόπολη: εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη, 101-103
Ήμελλος Σ. Δ. –Πολυμέρου-Καμηλάκη Α., 1983, Παραδοσιακός υλικός βίος του ελληνικού λαού (ερωτηματολόγιο), αρ. 17, Αθήνα: Δημοσιεύματα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, σελ. 166-170
Ξανθέας Σ. Σ., 2007, Λαογραφικά Έξω Μάνης. Τσέρια, Αθήνα: έκδοση Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής «Ο Ευαγγελισμός», 107-108

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις
http://www.gkop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=41, τελευταία προσπέλαση 3/2/2014.
http://www.kynigos.net.gr/gnorimia.html, τελευταία προσπέλαση 15/2/2014.
http://www.hunter.gr/index.php?a=9&b=9&c=vima040328, τελευταία προσπέλαση 15/2/2014.
http://http---ellinon-anava.pblogs.gr/2012/05/to-kynhgi-sthn-arhaia-ellada-kai-h-istorikh-exelixh-toy.html, τελευταία προσπέλαση 15/2/2014.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γενικά
Συνταγή
Browse
(Προαιρετικό)