ΟΒΡΙΕΣ
ΟΒΡΙΕΣ
Συλλέγονται από τέλη Φεβρουαρίου μέχρι τέλη Μάιου ανάλογα με την περιοχή. Όσο πιο θερμό είναι το κλίμα τόσο πιο νωρίς φύονται. Σε άλλα μέρη της Ελλάδας είναι γνωστές και ως βρυωνιές. Η ονομασία αυτή οφείλεται μάλλον σε λανθασμένη ταύτιση με ένα παρόμοιο αλλά μη βρώσιμο άγριο αναρριχητικό με κόκκινους καρπούς το φθινόπωρο, την Bryonia dioica. Η οβριά είναι το βλαστάρι του φυτού Tamus communis. Αποτελεί μέρος της ανατολικομεσογειακής διατροφής από τα αρχαία χρόνια και ο Διοσκουρίδης την αναφέρει ως «οφιοστάφιλο.» Είναι από τα λίγα άγρια χόρτα που δεν πρέπει να τρώγεται ωμό στη σαλάτα (σε αντίθεση με τα σπαράγγια) γιατί έχει τοξικές ιδιότητες που εξουδετερώνονται μόνο με το μαγείρεμα.

Χρήση & ειδικές περιστάσεις

Οι οβριές καλό είναι να μην τρώγονται ωμές, καθώς το φυτό είναι ελαφρώς τοξικό.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Βιβλιογραφία
  • USDA, Grin Taxonomy for Plants                                                                                                                                                                         http://www.ars-grin.gov/npgs/searchgrin.html
  • Hill A, (2002) ’Developmental issues in attitudes to food and diet’, Proceedings of the Nutrition Society, 61,σελ. 259-266
  • Food and Drug Administration Center for Food Safetyand Applied Nutrition Dietary Message about Fruits andVegetables, 25/05/2015 http://www.cfsan.fda.gov/~dms/labdg.html.
  • Πολιτιστικός Οργανισμός ‘Δρόμοι της Ελιάς΄, 2011, 20/5/2015 Αγροτικά Προϊόντα & Γαστρονομική παράδοση της Μεσσηνίας - Παρόν και Μέλλον http://www.olivetreeroute.gr/gr/index.php
  • Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας, 2004, ‘Πίνακες Διατροφικής Σύνθεσης’ 20/05/2015                                                                                                 http://www.hhf-greece.gr/tables/FoodItems.aspx?l=el
  • USDA National NutrientDatabase25/05/2015                                                                                                                                              www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γενικά
Συνταγή
Browse
(Προαιρετικό)