ΣΦΕΝΤΟΝΑ
ΣΦΕΝΤΟΝΑ
Η σφεντόνα αποτελείται από ένα διχαλωτό ξύλινο στέλεχος σχήματος Υ, όπου στις δύο άκρες/ακμές στερεώνεται ελαστικό υλικό, όπως λάστιχο, το οποίο τεντώνεται για να εκτοξεύσει μακριά την πέτρα ή το βλήμα που έχει στο κύρτωμά του. Συνήθως σκότωναν πουλιά, όπως σπουργίτια και τσίχλες. Η σφεντόνα, πέραν του όπλου, χρησιμοποιείτο ως παιχνίδι.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Εξαρχουλέα –Γεωργιλέα Κ., 2002, Γεύσεις Μάνης από την τοπική κουζίνα. Με λαογραφικά στοιχεία, Αρεόπολη: εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη, 101-103.
• Ήμελλος Σ. Δ. –Πολυμέρου-Καμηλάκη Α., 1983, Παραδοσιακός υλικός βίος του ελληνικού λαού (ερωτηματολόγιο), αρ. 17, Αθήνα: Δημοσιεύματα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, σελ. 166-170.
• Κουτσιλιέρης Α., 1958, «Κυνηγετικά της Μάνης», στο Λαογραφία. Δελτίον της ελληνικής λαογραφικής εταιρείας, τ. ΙΖ΄, τεύχος. Β΄, εν Αθήναις, σελ. 141-150.
• Ξανθέας Σ. Σ., 2007, Λαογραφικά Έξω Μάνης. Τσέρια, Αθήνα: έκδοση Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής «Ο Ευαγγελισμός», 107-108.
• Κυνηγητική ομοσπονδία Πελοποννήσουhttp://www.gkop.gr/index.php?option=com_content HYPERLINK "http://www.gkop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=41"& HYPERLINK "http://www.gkop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=41"view=article HYPERLINK "http://www.gkop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=41"& HYPERLINK "http://www.gkop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=41"id=279 HYPERLINK "http://www.gkop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=41"& HYPERLINK "http://www.gkop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=41"Itemid=41 (τελευταία προσπέλαση 3/2/2014)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γενικά
Συνταγή
Browse
(Προαιρετικό)