ΠΛΑΚΟΠΑΓΙΔΑ
ΠΛΑΚΟΠΑΓΙΔΑ
Μια δραστηριότητα του χειμώνα ήταν το κυνήγι πουλιών με πλακοπαγίδα από φραγκοσυκιά σε περιοχές της Μάνης. Η κατασκευή της ήταν πολύ απλή και αποτελείτο από ένα μεγάλο φύλλο φραγκοσυκιάς και μερικά λεπτά ξυλαράκια. Πρώτα καθάριζαν το έδαφος και άνοιγαν μια μικρή κοιλότητα στο χώμα. Τοποθετούσαν το φραγκοσυκόφυλλο λοξά και από την άλλη το στήριζαν σε μικρά ξυλάκια, όπου σε ένα από αυτά έβαζαν ένα ζωντανό σκουλήκι. Η τοποθέτηση των ξύλων απαιτούσε μεγάλη μαεστρία, αλλιώς δεν είχε κανένα αποτέλεσμα η παγίδα. Εκτός από φύλλο φραγκοσυκιάς χρησιμοποιούσαν και πλακοειδείς πέτρες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Εξαρχουλέα –Γεωργιλέα Κ., 2002, Γεύσεις Μάνης από την τοπική κουζίνα. Με λαογραφικά στοιχεία, Αρεόπολη: εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη, 101-103.
• Ήμελλος Σ. Δ. –Πολυμέρου-Καμηλάκη Α., 1983, Παραδοσιακός υλικός βίος του ελληνικού λαού (ερωτηματολόγιο), αρ. 17, Αθήνα: Δημοσιεύματα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, σελ. 166-170.
• Κουτσιλιέρης Α., 1958, «Κυνηγετικά της Μάνης», στο Λαογραφία. Δελτίον της ελληνικής λαογραφικής εταιρείας, τ. ΙΖ΄, τεύχος. Β΄, εν Αθήναις, σελ. 141-150.
• Ξανθέας Σ. Σ., 2007, Λαογραφικά Έξω Μάνης. Τσέρια, Αθήνα: έκδοση Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής «Ο Ευαγγελισμός».
• Κυνηγητική ομοσπονδία Πελοποννήσου http://www.gkop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=41 (τελευταία προσπέλαση 3/2/2014).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γενικά
Συνταγή
Browse
(Προαιρετικό)