ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ Φορητό ημιαυτόματο κυνηγητικό όπλο, μικρότερο και ελαφρύτερο από το τουφέκι.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Εξαρχουλέα –Γεωργιλέα Κ., 2002, Γεύσεις Μάνης από την τοπική κουζίνα. Με λαογραφικά στοιχεία, Αρεόπολη: εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη, 101-103
• Ήμελλος Σ. Δ. –Πολυμέρου-ΚαμηλάκηΑ., 1983, Παραδοσιακός υλικός βίος του ελληνικού λαού (ερωτηματολόγιο), αρ. 17, Αθήνα: Δημοσιεύματα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, σελ. 166-170
• ΞανθέαςΣ. Σ., 2007, Λαογραφικά Έξω Μάνης. Τσέρια, Αθήνα: έκδοση Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής «Ο Ευαγγελισμός», 107-108
Ηλεκτρονικές διευθύνσεις
http://www.gkop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=41, τελευταία προσπέλαση 3/2/2014.
http://www.kynigos.net.gr/gnorimia.html, τελευταία προσπέλαση 15/2/2014.
http://www.hunter.gr/index.php?a=9&b=9&c=vima040328, τελευταία προσπέλαση 15/2/2014.
http://http---ellinon-anava.pblogs.gr/2012/05/to-kynhgi-sthn-arhaia-ellada-kai-h-istorikh-exelixh-toy.html, τελευταία προσπέλαση 15/2/2014.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γενικά
Συνταγή
Browse
(Προαιρετικό)